Ilmu Kaca Benggala ( Melacak Pencuri )

Ilmu Kaca Benggala
(Versi Tarikat Asbabul Hikmah)


Merupakan sebuah ilmu versi terawangan, berguna untuk melihat pencuri, orang hilang dan sebagainya melalui media minyak kelapa dan anak kecil yang belum balikh ( anak lelaki yang belum bersunat )

Mahar Rm 25.00 Tingkat Biasa
Mahar Rm 75.00 Tingkat Istimewa.+ Sejadah Khusus
Mahar Rm 175.00 Tingkat Guru + Sejadah Khusus + Minyak Khusus pengisian Ilmu+Cara menurunkan Ilmu kepada Murid
(Mampu ijazah kepada orang lain.)