Selendang Merah

Ilmu sirep selendang merah, merupakan ilmu khusus untuk di gunakan dalam suasana genting. Ilmu merupakan, Ilmu penglimunan yang bekerja dalam suasana gawat. Misalnya di kejar musuh atau dalam kepungan musuh.Oleh kerana Ilmu ini bersifat langka dan kuno maka untuk mempelajari ilmu ini harus dalam tradisi asal.

Tidak Ada mahar yang perlu di berikan : Hanya memerlukan sebuah persalinan + Jarum sebatang.
( Sebuah persalinan bermakna peralatan solat )